Prawo do odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia, przy czym konsument to każda osoba fizyczna która zawiera stosunek prawny w celach, które nie zaliczają się przeważająco do jej działalności handlowej lub zawodowej:

A. Pouczenie o prawie odstąpienia

Prawo do odstąpienia

Przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyn.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym zawierający umowę lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, miał/miała w posiadaniu ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy poinformować nas (iesse Schuh GmbH, Schweppenkamp eRD_ecaaDuoslar, Niemcy, Tel.: +49 (0)5321-3709-0, Faks: +49 (0)5321-351479, E-mail: info@haflinger.com) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. list przesłany pocztą, telefaks lub e-mail) o decyzji odstąpienia od tej umowy. Można skorzystać w tym celu z dołączonego wzorcowego formularza odstąpienia, który jednak nie jest wymagany.

Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest, kiedy przesłana zostanie informacja o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia

Jeśli odstępują Państwo od tej umowy, zobowiązani jesteśmy niezwłocznie spłacić Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z tego, że wybrali Państwo inną formę dostawy niż oferowana przez nas, najkorzystniejsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynie do nas informacja o Państwa odstąpieniu od umowy. Do takiej zwrotnej płatności stosujemy taki sam środek płatniczy, który stosowali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono jednoznacznie inaczej;  żadnym przypadku nie będą naliczane Państwu opłaty z tytułu tej płatności wstecznej. Możemy odstąpić od płatności wstecznej, aż ponownie otrzymamy towar lub aż zostanie przedstawione potwierdzenie, że odesłali Państwo towar, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Niezwłocznie i każdorazowo najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od tej umowy, zobowiązani są Państwo odesłać nam lub przekazać towar. Termin zostaje zachowany, jeśli prześlą nam Państwo towar przed upływem terminu czternastu dni.

Pokrywamy koszty odsyłki wstecznej towaru. Odpowiadają Państwo za utratę wartości towaru tylko wówczas, kiedy ta utrata wartości wynika z niekoniecznego w celu skontrolowania właściwości i sposobu działania towaru posługiwania się towarem.

Wskazówki ogólne

1) Prosimy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Prosimy odsyłać towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi częściami opakowania. Prosimy stosować w razie potrzeby zabezpieczające opakowanie zbiorcze. Jeśli nie mają Państwo oryginalnego opakowania, prosimy o zapewnienie odpowiedniego opakowania dla wystarczającej ochrony przed szkodami transportowymi.

2) Prosimy odesłać nam towar bez dodatkowych opłat.

3) Prosimy uwzględnić to, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie są warunkiem skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia.