Ochrona danych

Oświadczenie w sprawie ochrony danych

 

1) Informacja o zbieraniu danych osobowych i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

1.1 Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o procedurach dotyczących danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają indywidualną identyfikację danej osoby.

1.2 Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest iesse Polska ul. Mosiężna 8, 66-400 Gorzów Wlkp., Polska, tel.: +48957238250, E-mail: maria.brachmann@haflinger.com. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Osoba odpowiedzialna wyznaczyła dla tej strony internetowej inspektora ochrony danych, który jest osiągalny pod wymienionymi danymi kontaktowymi: "Maria Brachmann, ul. Mosiężna 8, 66-400 Gorzów Wlkp., Polska, e-mail: maria.brachmann@haflinger.com."

1.4 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony transmisji danych osobowych i innych treści poufnych (np. zamówień lub zapytań do osoby odpowiedzialnej) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Można rozpoznać zaszyfrowane połączenie po ciągu znaków „https://" i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2) Rejestrowanie danych przy wizycie na naszej stronie internetowej

W przypadku tylko informacyjnego korzystania naszej strony internetowej, czyli jeśli się Państwo nie rejestrują lub przekazują nam Państwo informacje w inny sposób, zbieramy tylko takie dane, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer (tak zwane pliki dziennika serwera). Po otwarciu naszej strony internetowej przez Państwa zbieramy wymienione dane, które są nam pod względem technicznym potrzebne, aby możliwe było wyświetlanie strony:

 • Odwiedzana strona internetowa
 • Data i godzina otwarcia
 • Ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło / odsyłacz, z którego dostali się Państwo na stronę
 • Stosowana przeglądarka
 • Stosowany system operacyjny
 • Stosowany adres IP (ew. w formie anonimowej)

Przetwarzanie następuje według art. 6, ust. 1, lit. f RODO na podstawie naszego uprawnionego zainteresowania polepszeniem stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Nie następuje przekazywanie lub innego rodzaju zastosowanie danych. Zastrzegamy sobie jednak możliwość późniejszego kontrolowania plików dziennika serwera, jeśli występować będą konkretne wskazania dotyczące korzystania niezgodnie z prawem.

3) Ciasteczka

Aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej atrakcyjna i aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tak zwane ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych przez nas ciasteczek po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki, są ponownie kasowane (tak zwane ciasteczka sesji). Inne ciasteczka pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (ciasteczka oferentów trzecich) rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie (ciasteczka trwałe). Jeśli umieszczone zostaną ciasteczka, zbierają one i przetwarzają w indywidualnym zakresie określone informacje o użytkowniku, jak dane przeglądarki i lokalizacji i wartości adresu IP. Ciasteczka trwałe są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od ciasteczka.

Niekiedy ciasteczka służą też do uproszczenia procesu zamówienia poprzez zapis ustawień (np. zapamiętanie zawartości wirtualnego koszyka na zakupy do późniejszej wizyty na stronie internetowej). Jeśli przez poszczególne zaimplementowane przez nas ciasteczka przetwarzane są także dane osobowe, przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO dla wykonania umowy lub według art. 6, ust. 1, lit. f RODO dla utrzymania naszych uzasadnionych interesów dotyczących jak najlepszego działania strony internetowej i przyjaznego dla klienta i efektywnego korzystania ze strony.

Pracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą internetową. W tym celu w danym przypadku przy Państwa wizycie na naszej stronie internetowej także ciasteczka firm partnerskich są zapisywane na Państwa dysku twardym (ciasteczka oferentów trzecich). Jeśli współpracujemy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowymi, będą Państwo informowani o stosowaniu tego rodzaju ciasteczek i zakresie zebranych informacji w kolejnych punktach, indywidualnie i oddzielnie.

Prosimy uwzględnić to, że mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o umieszczaniu ciasteczek i decydowali każdorazowo o ich przyjęciu lub odrzucali ich przyjęcie w danym przypadku lub ogólnie. Każda przeglądarka ma inny sposób zarządzania ustawieniami ciasteczek. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które objaśnia, jak można zmienić ustawienia ciasteczek. Znajdują się one dla danej przeglądarki pod wymienionymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Prosimy uwzględnić to, że w razie nieprzyjęcia ciasteczek funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

4) Nawiązanie kontaktu

W ramach nawiązania kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) zbierane są dane osobowe. To, jakie dane są zbierane w ramach formularza kontaktowego, wynika z danego formularza kontaktowego. Te dane będą zapisywane i stosowane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub do nawiązania kontaktu i do powiązanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasze uzasadnione zainteresowanie odpowiedzią na Państwa zapytanie według art. 6, ust. 1, lit. f RODO. Jeśli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO. Po końcowym przetwarzaniu Państwa zapytania Państwa dane będą kasowane; dotyczy to sytuacji, kiedy na podstawie okoliczności można założyć, że dana sprawa została wyjaśniona i jeśli nie występują przeciwne ustawowe obowiązki przechowywania.

5) Przetwarzanie danych przy otwarciu konta klienta i dla realizacji umowy

Według art. 6 ust. 1, lit. b RODO dane osobowe są zbierane i przetwarzane, jeśli przekazują je Państwo do wykonania umowy lub przy otwieraniu konta klienta. To, jakie dane są zbierane, wynika z danych formularzy. Skasowanie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może następować poprzez wiadomość wysyłaną na powyższy adres osoby odpowiedzialnej. Zapisujemy i stosujemy przekazane przez Państwa dane do realizacji umowy. Po całkowitym zrealizowaniu umowy lub skasowaniu Państwa konta klienta Państwa dane z uwzględnieniem wynikających z prawa podatkowego i prawa handlowego terminów przechowywania będą blokowane, a po upływie tych terminów kasowane, jeśli nie wyrażą Państwo jednoznacznie zgody na dalsze użytkowanie tych danych lub jeśli po naszej stronie zostanie zastrzeżone dozwolone ustawowo dalsze zastosowanie danych, o czym będziemy Państwa następnie informować.

6) Przetwarzanie danych do realizacji zamówienia

6.1 Do realizacji zamówienia współpracujemy z wymienionymi usługodawcami, którzy całkowicie lub częściowo wspierają nasz przy wykonywaniu zawartych umów. Do tych usługodawców na podstawie wymienionych informacji będą przekazywane określone dane osobowe.

Zebrane przez nas dane osobowe będą przekazywane w ramach realizacji umowy wyznaczonemu przez nas do dostawy przedsiębiorstwu transportowemu, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Państwa dane płatności przekazujemy w ramach realizacji płatności wyznaczonej instytucji finansowej, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. Jeśli angażowani są usługodawcy płatniczy, będziemy o tym Państwa poniżej informować. Podstawą prawną przekazywania danych jest tutaj art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

6.2 Angażowaniu usługodawców specjalnych do przetwarzania i realizacji zamówień

- DHL Fulfilment
Realizacja zamówienia następuje przez oferenta usług DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn w ramach „Wysyłki przez DHL Fulfilment". Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w celu wykonania zamówienia online zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO do DHL Fullfilment.

6.3 Korzystanie z usług usługodawców płatności (usługodawców płatniczych)

- Paypal
Przy płatności przez PayPal, kartą kredytową przez PayPal, notą uznaniową przez PayPal lub - jeśli jest to oferowane - „zakupie na rachunek” lub „płatności ratalnej” przez PayPal, przekazujemy Państwa dane płatności w ramach realizacji płatności do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (w dalszym ciągu PayPal). Przekazywanie następuje według art. 6, ust. 1, lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji płatności.
PayPal zastrzega sobie do metod płatności kartą kredytową przez PayPal, notą uznaniową przez PayPal lub - jeśli jest to oferowane - „zakupie na rachunek” lub „płatności ratalnej” przez PayPal przeprowadzanie weryfikacji wypłacalności. W tym celu Państwa dane płatnicze mogą być przekazywane według art. 6, ust. 1, lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu PayPal w zakresie określenia wypłacalności, do wywiadowni. Wynik weryfikacji wypłacalności w odniesieniu do statycznego prawdopodobieństwa nieudanej płatności PayPal stosuje w celu decydowania o przygotowaniu danej metody płatności. Informacja o wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tak zwane wartości Score). Jeśli wartości Score uwzględniane są w wyniku weryfikacji wypłacalności, mają one podstawę w uznanych technikach matematyczno-statystycznych. Do obliczania wartości Score stosuje się między innymi, ale niewyłącznie dane adresowe. Dalsze informacje o ochronie danych, między innymi dotyczące stosowanych wywiadowni, podane są w oświadczeniu ochrony danych PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
W każdej chwili można odmówić przetwarzania danych osobowych poprzez wiadomość wysyłaną do PayPal. Jednak PayPal pozostaje w razie potrzeby uprawnione do przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile jest to konieczne do zgodnego z umową realizowania płatności.

7) Marketing online

Stosowanie Google AdWords Conversion Tracking

Ta strona internetowa korzysta z programu marketingowego online „Google AdWords" i w ramach Google AdWords Conversion-Tracking Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Korzystamy z oferty Google Adwords, aby przy pomocy środków reklamowych (tak zwanych Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych wskazywać na nasze atrakcyjne oferty. W relacji do danych z kampanii reklamowych możemy określić, na ile efektywne są poszczególne działania reklamowe. W ten sposób realizujemy zadanie wyświetlania reklamy, która jest dla Państwa interesująca, bardziej interesującego kształtowania naszych stron internetowych i osiągnięcia uczciwego rozliczenia i kosztów reklamowych.

Ciasteczko do Conversion Tracking jest ustawiane, kiedy użytkownik kliknie na przełączane przez Google ogłoszenie AdWords. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym użytkownika. Takie ciasteczka z reguły tracą ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji indywidualnej. Jeśli użytkownik odwiedza określone podstrony tej strony internetowej i ważność ciasteczka jeszcze nie upłynęła, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik kliknął daną treść i został przekierowany do danej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Ciasteczka nie mogą być tym samym śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje pobrane przy pomocy ciasteczek Conversion służą do utworzenia statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na funkcję Conversion Tracking. Klienci poznają w ten sposób całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na daną treść i zostali przekierowani na stronę z tagiem Conversion Tracking Nie otrzymują jednak informacji, przy użyciu których można byłoby zidentyfikować użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w trackingu, mogą Państwo zablokować takie zastosowanie, dezaktywując ciasteczko Google Conversion Tracking przez przeglądarkę internetową w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będą Państwo ujmowani w statystykach Conversion Tracking. Korzystamy z Google Adwords na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania ukierunkowaną reklamą według art. 6, ust. 1, lit. f RODO.

Google LLC z siedzibą w USA ma certyfikację w zakresie amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield", które zapewnia przestrzeganie obowiązującego w UE poziomu ochrony danych.

Pod poniższym adresem internetowym dostępne są dalsze informacje dotyczące regulacji ochrony danych Google: http://www.google.de/policies/privacy/

Można trwale dezaktywować ciasteczka dla ustawień ogłoszeń, uniemożliwiając je przez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod wymienionym linkiem: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Prosimy uwzględnić to, że określone funkcje tej strony internetowej mogą nie być dostępne lub mogą być używane tylko z ograniczeniami, jeśli dezaktywują Państwo korzystanie z ciasteczek.

8) Usługi analizy treści internetowych

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy treści internetowych Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (w dalszym ciągu Google). Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Utworzone przez ciasteczko informacje dotyczące Państwa korzystania z danej strony internetowej (włącznie ze skróconym adresem IP) są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", które zapewnia anonimowość adresu IP poprzez skrócenie i wyklucza bezpośrednie powiązanie osobowe. Dzięki rozszerzeniu Państwa adres IP w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest odpowiednio skracany. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W takich sytuacjach wyjątkowych takie przetwarzanie według art. 6, ust. 1, lit. f RODO następuje na podstawie naszego uprawnionego interesu w zakresie analizy statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacji i marketingu.
Na nasze zlecenie Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie z danej strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach na stronach internetowych i aby świadczyć nam inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Przekazywany przez Google Analytics adres IP Państwa przeglądarki nie będzie przechowywany razem z innymi danymi Google.
Mogą Państwo uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez ciasteczka i dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod wymienionym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych prosimy kliknąć na poniższy link, aby umieścić ciasteczko Opt-Out, które w przyszłości będzie trwale uniemożliwiać zbieranie treści przez Google Analytics na tej stronie internetowej (takie ciasteczko Opt Out funkcjonuje tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny; jeśli ciasteczka w przeglądarce zostaną skasowane, konieczne będzie ponowne klikanie na tej link): Dezaktywacja Google Analytics
Google LLC z siedzibą w USA ma certyfikację w zakresie amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych „Privacy Shield", które zapewnia przestrzeganie obowiązującego w UE poziomu ochrony danych.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

9) Prawa osoby, której dane dotyczą

9.1 Obowiązujące prawo o ochronie danych zapewnia Państwo w stosunku do osoby odpowiedzialnej, pod względem przetwarzania danych, szerokie prawa (prawa do informowania i prawa interwencyjne), o których poniżej informujemy:

 • Prawo do informowania według art. 15 RODO: Mają Państwo zwłaszcza prawo do informowania o przetwarzanych Państwa danych osobowych, o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniono lub ujawniane będą Państwa dane, o planowanym czasie przechowywania lub kryteriach ustalenia czasu przechowywania, o występowaniu prawa do korygowania, usuwania, ograniczania przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, zażaleniu do organu nadzoru, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie były one zebrane od Państwa, występowaniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, włącznie z profilowaniem i ewentualnych istotnych informacjach o stosowanej logice i docelowych oddziaływaniach takiego przetwarzania, a także Państwa prawie do informowania, które gwarancje według art. 46 RODO występują przy przekazywaniu Państwa danych do krajów trzecich;
 • Prawo do korygowania według art. 16 RODO: Mają Państwo prawo do niezwłocznego korygowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych i/lub do uzupełniania zapisanych niekompletnych danych;
 • Prawo do usuwania według art. 17 RODO: Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przy występowaniu warunków art. 17, ust. 1 RODO. Takie prawo nie obowiązuje jednak wówczas, kiedy przetwarzanie jest konieczne dla wykonania prawa do swobodnego wyrażania poglądów i informacji, w zakresie wypełniania zobowiązania prawnego, z powodu interesu publicznego lub dla dochodzenia, wykonania lub obrany roszczeń prawnych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania według art. 18 RODO: Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kontrolowana jest kwestionowana przez Państwa prawidłowość danych, jeśli odrzucają Państwo kasowanie danych ze względu na niedopuszczalne przetwarzanie danych i zamiast tego domagają się Państwo przetwarzania danych, jeśli potrzebować będą Państwo danych do dochodzenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi, kiedy nie będziemy już potrzebować tych danych po osiągnięciu celu lub kiedy złożą Państwo sprzeciw ze względu na szczególną sytuację, o ile nie jest ustalone, czy przeważają nasze uzasadnione powody;
 • Prawo do powiadamiania według art. 19 RODO: Jeśli skorzystali Państwo z prawa do korygowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania w stosunku do osoby odpowiedzialnej, jest ona zobowiązana poinformować wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe, o takim korygowaniu lub usuwaniu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest połączone z niewspółmiernym nakładem. Przysługuje Państwu prawo do informowania przez tych odbiorców.
 • Prawo do przenoszenia danych według art. 20 RODO: Mają Państwo prawo domagać się otrzymania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w popularnym, odczytywanym przez maszyny formacie lub domagać się przekazania do innego administratora, o ile jest to wykonalne technicznie;
 • Prawo do odwołania udzielonej zgody według art. 7, ust. 3 RODO: Mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili odwołać wydaną zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku odwołania niezwłocznie skasujemy dotyczące Państwa dane osobowe, o ile dalsze przetwarzanie nie może następować na podstawie prawnej przetwarzania niewymagającego zezwolenia. Wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody do jej odwołania;
 • Prawo do zażalenia według art. 77 RODO: Jeśli wyrażają Państwo pogląd, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza zapisy RODO, mają Państwo - niezależnie od innego środka prawnego lub sądowego - prawo do zażalenia w organie nadzoru, zwłaszcza w kraju członkowskim właściwym dla miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

9.2 Prawo do sprzeciwu

Jeśli w ramach uzasadnionych interesów przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo w każdej chwili prawo złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ze skutkiem na przyszłość, z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zakończymy przetwarzanie określonych danych. Dalsze przetwarzanie pozostaje jednak zastrzeżone, jeśli możemy udokumentować konieczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami podstawowymi lub swobodami lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Jeśli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, aby prowadzić marketing bezpośredni, mają Państwo prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania określonych danych osobowych w celach tego rodzaju reklamy. Mogą Państwo skorzystać ze sprzeciwu w wyżej opisany sposób.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do sprzeciwu, zakończymy przetwarzanie określonych danych w celach marketingu bezpośredniego.

10) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych jest określany na podstawie ustawowego terminu przechowywania (np. terminy przechowywania wynikające z prawa handlowego i podatkowego). Po upływie tego terminu odpowiednie dane są zwykle usuwane, o ile nie są konieczne do wypełnienia umowy lub nawiązania umowy i/lub po naszej stronie nie występuje uzasadniony interes w zakresie dalszego przechowywania.